شاخص رشد فروش


یکی از شاخص های سنجش درآمد (فروش) تحلیل رشد درآمد نسبت به دوره (ماه، فصل و یا سال) پیش می باشد.


رشد فروش

تعریف کلی

شاخص رشد درآمد، افزایش و یا کاهش گام های درآمد سازمان شما را می سنجد. این شاخص، یکی از کلیدی ترین سنجه های هر سازمانی برای رصد کردن است که یک ابزار مهم در تصمیم گیری های استراتژیک می باشد. این شاخص را در دوره های زمانی متعدد برای بدست آوردن اندیس شفافی از روند رشدتان رصد کنید. این شاخص به شما کمک می کند که ماهانه و یا به طور فصلی، افت و خیز درآمدتان را محاسبه کنید.

در بالاترین سطح، شاخص رشد درآمد توسط مدیران اجرایی و مدیر فروش برای ارزیابی بازدهی فروش سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. البته می توان این شاخص را به تیم های فروش و سرپرست های فروش خُرد کرد. به جای ارائه اهداف بزرگ به هر تیم فروش برای افزایش فروش کل، اهداف فروش قابل دسترس (اما چالشی) تعریف نمائید تا با مشارکت با هم برای دستیابی به هدف کل شرکت فعالیت نمایند.


عبارات کلیدی

  • فروش فعلی: فروش ریالی (دلاری) کل سازمان طی دوره زمانی فعلی (روز، هفته، ماه، فصل و یا سال)
  • فروش دوره قبل: فروش ریالی (دلاری) کل سازمان طی دوره زمانی پیشین (روز، هفته، ماه، فصل و یا سال)


معیار موفقیت

  • مقدار مثبت درصد فروش دوره فعلی به دوره پیشین


می خواهید داشبورد مدیریتی خودتان را داشته باشید؟

شما می توانید داشبورد مدیریتی خودتان را براحتی بسازید. برای این کار می توانم به شما کمک کنم.


ثبت شده در مورخه 2014/09/09 در دسته بندی KPIهای فروش, انواع KPI ها, داشبورد مدیریتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Back to Top