شاخص فروش افزایشی


اثربخشی کمپین بازاریابی شما را در بوجود آوردن افزایش در فروش و درآمد نشان می دهد.


فروش افزایشی

تعریف کلی

شاخص فروش افزایشی میزان تلاش های بازاریابی شما برای افزایش فروش را نمایش می دهد. این شاخص اهمیت ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی را نشان می دهد و همچنین چگونگی منفعت رساندن این ارتباط را نشان می دهد. بازاریابی سرنخ های بازار را جذب می کند، و سپس تیم فروش آنها را به مشتری تبدیل می کنند.شاخص فروش افزایشی یکی از سازگارترین راه های سنجش بازگشت بازاریابی نسبت به سرمایه گذاری است که نشاندهنده درآمدهای جدید حاصل از کمپین های تبلیغاتی است. مشکل تیم های بازاریابی این است که کمپین های تبلیغاتی سرنخ های جدید و یا درآمدهای غیر مستقیم ایجاد نمایند. به طور مثال در یک کمپین بنری ممکن است یک بازدید کننده یک تبلیغ را ببیند، یک وبسایت را در یک مرورگر و یا پنجره جدا باز کند و سپس هدف اصلی را تکمیل نماید بدون اینکه بر روی بنر کلیک کرده باشد. نتیجه این روش یکی است ولی مسیر و اعتبار ایجاد شده برای تکمیل فرآیند خرید متفاوت است.

عبارات کلیدی

  • سرنخ (Lead): فردی است که به محصول و یا خدمت شما علاقمند است.
  • مشتری جدید (Wins): مشتریان جدیدی که توسط یک کمپین بازاریابی ایجاد شده اند.
  • کمپین (Campaign): یک ارتباط بازاریابی در یک کانال اختصاصی برای جذب مخاطبان خاص.


معیار موفقیت

  • فروش افزایشی که از سرمایه بازاریابی اولیه فراتر رود.
  • افزایش غیرمستقیم در فروش که حاصل کمپین بازاریابی است.


می خواهید داشبورد مدیریتی خودتان را داشته باشید؟

شما می توانید داشبورد مدیریتی خودتان را براحتی بسازید. برای این کار می توانم به شما کمک کنم.


ثبت شده در مورخه 2014/10/09 در دسته بندی KPIهای فروش, انواع KPI ها, داشبورد مدیریتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Back to Top